Breaking News
Home / Photos / सुनसरीमा विरोधस्वरुप सडकमा धान रोपाइँ गर्दै स्थानीयवासी
;8sdf wfg /f]kfOF ;'g;/Lsf] xl/gu/f–% 3':sLl:yt b'uf{ rf]ssf] ;8s lxnf] ePkl5 lj/f]w:j?k ;8sdf wfg /f]kfOF ub}{ :yfgLojf;L . tl:a/ M clhts'df/ emf, Og?jf, /f;;

सुनसरीमा विरोधस्वरुप सडकमा धान रोपाइँ गर्दै स्थानीयवासी

banner

सुनसरीको हरिनगरा–५ घुस्कीस्थित दुर्गा चोकको सडक हिलो भएपछि विरोधस्वरुप सडकमा धान रोपाइँ गर्दै स्थानीयवासी । तस्बिर : अजितकुमार झा, इनरुवा

साभार gulf.dcnepal.com

About admin

Check Also

काठमाडौंमा देशभरका झण्डै दुई हजार समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी समुदायले गाईजात्रा पर्व मनाए[फोटो सहित]

काठमाडौं : उपत्यका लागायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा गाईजात्रा पर्व मनाइएको छ। दिवङ्गत परिवारले गाई वा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *